DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 73 | Tất cả: 375,563
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ
Phòng Vật Tư-Thiết bị Y Tế

PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng: Cử nhân Bùi Đăng Khánh.

2. Nhân lực phòng Vật tư - TBYT gồm 04 thành viên.

3. Hình ảnh Trưởng phòng và tập thể phòng.

Trưởng phòng Vật tư - TTBYT Cử nhân: Bùi Đăng Khánh

Trưởng phòng Vật tư - TTBYT
Cử nhân: Bùi Đăng Khánh

Tập thể phòng vật tư - TBYT
Tập thể phòng vật tư - TBYT

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

    Phòng Vật tư - TBYT được thành lập theo Quyết định số 366/QĐ - BVPDLTWQL ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập, trước năm 2009 đang sáp nhập với phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Quản trị vật tư TTB.

   Phòng Vật tư - TBYT được tách ra từ 02 phòng: Tổ chức - HC và Phòng Quản trị vật tư TTBYT. Ban đầu phòng có 03 người (01 Phụ trách phòng và 02 nhân viên) hiện nay phòng có 04 người (01 Trưởng phòng và 03 nhân viên kỹ thuật). Từ 4/2010 đến 6/2014 đồng chí Ngô Văn Thanh, làm Trưởng phòng Vật tư - TBYT. Từ tháng 6/2014 đến nay đồng chí Bùi Đăng Khánh, làm Trưởng phòng Vật tư - TBYT.

  Với nhiệm vụ: Tổ chức đấu thầu mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế; xây dựng phương án lắp đặt, quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy; lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các máy và tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị; kiểm tra công tác bảo hộ lao động đối với các máy có mối nguy hiểm; định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng thiết bị trong Bệnh viện; tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

  Trải qua gần 6 năm xây dựng và trưởng thành, phòng vật tư - TBYT đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ là nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THƯ MỜI: Về việc tham gia nộp hồ sơ năng lực: Mua sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh lập

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: [email protected]
http://bvphongdalieutwquynhlap.com

Chat hỗ trợ
Chat ngay

02383665888