DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 402 | Tất cả: 537,064
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
TC NHÂN SỰ BV | PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Phòng kế hoạch - Tổng hợp

I. Tổ chức nhân sự

1. Trưởng phòng: Bác sĩ CKI - Nguyễn Bá Hiệp.

2. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Phan Quốc Thịnh.

3. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Lê Thị Hoan.

4. Nhân lực phòng Kế hoạch tổng hợp gồm 11 đồng chí.

 

 

Upload 

Trưởng phòng - Bác sĩ CKI - Nguyễn Bá Hiệp

Upload

Phó Trưởng phòng - Cử nhân Phan Quốc Thịnh

Upload

Phó Trưởng phòng - Cử nhân Lê Thị Hoan

Upload

Tập thể phòng KHTH

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

          Phòng Kế hoạch tổng hợp trước đây được gọi là bộ phận Y vụ, do đồng chí Nguyễn Văn Tứ làm Trưởng bộ phận (1957-1963), sau đến giai đoạn 1964-1971 do đồng chí Đặng Văn Thoảng làm Trưởng bộ phận rồi đồng chí Hoàng Đình Hiếu (1972-1980). Đến giai đoạn 1981-1996 được đổi tên thành Phòng Y vụ do bác sỹ Bùi Tiến Chính làm Trưởng phòng. Năm 2000 Phòng Y vụ được đổi tên là Phòng Kế hoạch tổng hợp theo Quyết định số 102/QĐ-GĐ ngày 30/12/2000 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công cán bộ, biên chế lao động của phòng Kế hoạch tổng hợp. Do yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, sự phát triển của bệnh viện nói chung và  phòng Kế hoạch tổng hợp nói riêng nên năm 2016 Giám đốc ban hành Quyết định số 163/QĐ-BVPDLTWQL ngày 11/6/2006 quy định lại chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của phòng Kế hoạch tổng hợp, đến ngày 01/09/2023 phòng CNTT sát nhập vào phòng Kế hoạch tổng hợp và quy định lại chức năng nhiệm vụ của phòng theo Quyết định số 343/QĐ-BVPDLTWQL, ngày 23/8/2023 của Giám đốc Bệnh viện. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ như sau: Từ năm 1996 đến năm 2019 do Bs.CKI Đậu Đức Tình làm Trưởng phòng; từ Năm 2020 đến tháng 03/2022 do Bs.CKI Nguyễn Duy Hùng làm trưởng phòng; Từ tháng 04/2022 đến tháng 08/2023 do Bs.CKI Nguyễn Bá Kiên làm trưởng phòng và từ tháng 09/2023 đến nay trưởng phòng KHTH do Bs.CKI Nguyễn Bá Hiệp đảm nhiệm.

          Từ khi được thành lập đến nay, phòng Kế hoạch tổng hợp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tổ chức xây dựng kế hoạch cho các khoa, phòng; đôn đốc kiểm tra sự thực hiện quy chế của các khoa, phòng và tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

 

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

        - Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020

        - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen các năm: 2019, 2021.

        - Bộ Y tế công nhận tập thể lao động xuất sắc các năm 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và năm 2021;

        - Giám đốc khen thưởng và công nhận tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

THÔNG BÁO
THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

BÁN THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH

BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TW QUỲNH LẬP TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2024

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP E-HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ HOA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THƯ MỜI: Về việc tham gia nộp hồ sơ năng lực: Mua sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh lập

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập 

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0904 343 463 
Email: [email protected]
http://bvphongdalieutwquynhlap.com

Chat hỗ trợ
Chat ngay

0904343463