DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 407 | Tất cả: 537,069
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
TC NHÂN SỰ BV | PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

     1. Nhân lực phòng Tổ chức - Hành chính 

     Gồm 17 đồng chí, Trong đó:

     - Trưởng phòng: CN Bùi Đăng Khánh.

     - Phó Trưởng phòng: CN Lưu Trọng Hà.

      - Chuyên viên: 05; lái xe: 02; Bảo vệ: 08.

2. Hình ảnh tập thể và cá nhân phòng Tổ chức - Hành chính 

Upload

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
CN Bùi Đăng Khánh

Upload

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
CN Lưu Trọng Hà

Upload

Tập thể phòng Tổ chức - Hành chính

TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

      Phòng Tổ chức hành chính được thành lập tại Quyết định số: 341/QĐ-BVPDLTWQL ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc bệnh viện, về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức Hành chính (tiền thân là phòng Tổ chức cán bộ) với chức năng và nhiệm vụ:

 1. Chức năng:

Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính, tiếp khách.

 1. Nhiệm vụ:

2.1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

2.3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa/phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

2.4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

2.5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

2.6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

2.7. Phối hợp với các khoa/phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

2.8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

2.9. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2.10. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

2.11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung.

2.12. Quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của phòng.

2.13. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

2.14. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

2.15. Phụ trách công tác bảo hộ lao động bệnh viện (phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động ).

 1. Cơ cấu tổ chức:
 2. Các bộ phận:
 3. Quản lý nhân lực:

- Lao động tiền lương- Quản lý hồ sơ nhân lực;

- Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỉ luật;

- Tuyển dụng, lương, Chế độ chính sách.

 1. Đào tạo cán bộ: quy hoạch cán bộ- Kế hoạch đào tạo.
 2. Bảo vệ chính trị nội bộ.
 3. Hành chính, công văn đi- đến, lưu trữ văn thư.
 4. Tiếp khách.
 5. Lái xe.
 6. Bảo vệ an ninh trật tự.

THÔNG BÁO
THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

BÁN THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH

BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TW QUỲNH LẬP TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2024

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP E-HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ HOA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THƯ MỜI: Về việc tham gia nộp hồ sơ năng lực: Mua sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh lập

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập 

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0904 343 463 
Email: [email protected]
http://bvphongdalieutwquynhlap.com

Chat hỗ trợ
Chat ngay

0904343463