DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 383 | Tất cả: 537,045
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
TC NHÂN SỰ BV | PHÒNG QUẢN TRỊ - VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ
Phòng Quản Trị - Vật Tư Thiết bị Y Tế

PHÒNG QUẢN TRỊ - VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng: Ths. Ngô Văn Thanh

2. Phó Trưởng Phòng: CN. Nguyễn Thị Hà

    Phó Trưởng Phòng: CN. Nguyễn Ngọc Hoàng

2. Nhân lực phòng gồm:  16  thành viên.

3. Hình ảnh Trưởng phòng và tập thể phòng.

Upload

Trưởng phòng 
Ths: Ngô văn Thanh

Upload

Phó Trưởng phòng - CN. Nguyễn Ngọc Hoàng

Upload

Phó Trưởng phòng - CN. Nguyễn Thị Hà

Upload
Tập thể phòng Quản trị vật tư - TBYT

 

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

    Phòng Quản trị - Vật tư thiết bị y tế được thành lập theo Quyết định số 342/QĐ - BVPDLTWQL ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập (tiền thân là phòng Hành chính -Quản trị), với chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

         Phòng Quản trị- Vật tư thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Quản trị - Vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

 2. Nhiệm vụ:

      2.1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

      2.2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị cho các khoa/phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính;

      2.3. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa/phòng trong bệnh viện.

      2.4. Quản lý đất, nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

      2.5. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch

      2.6. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

     2.7. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

     2.8. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

     2.9. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

    2.10. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

    2.11. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

    2.12. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

    2.13. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

    2.14. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

    2.15. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc.

    2.16. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

    2.17. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

    2.18. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa/phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

   2.19. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

     Phòng Quản trị - Vật tư thiết bị y tế  đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen năm 2021, Bộ Y tế công nhận tập thể LĐXS các năm 2017, 2021 và năm 2023; Giám đốc khen thưởng và công nhận tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

THÔNG BÁO
THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

BÁN THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH

BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TW QUỲNH LẬP TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2024

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP E-HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ HOA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THƯ MỜI: Về việc tham gia nộp hồ sơ năng lực: Mua sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh lập

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập 

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0904 343 463 
Email: [email protected]
http://bvphongdalieutwquynhlap.com

Chat hỗ trợ
Chat ngay

0904343463