DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 149 | Tất cả: 470,835
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
Phòng Điều Dưỡng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Tổ chức nhân sự

1. Trởng phòng: Cử nhân Văn Đức Phong.

2. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Huy Sơn.

3. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Vũ Thị Thuyết.

4. Nhân lực phòng Điều dưỡng gồm 04 đồng chí.

5. Hình ảnh lãnh đạo Phòng và tập thể Phòng

Trưởng phòng Cử nhân: Văn Đức Phong

Trưởng phòng
Cử nhân: Văn Đức Phong

Phó Trưởng phòng Cử nhân: Nguyễn Huy Sơn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân: Nguyễn Huy Sơn

Phó Trưởng phòng Cử nhân: Vũ Thị Thuyết
Phó Trưởng phòng
Cử nhân: Vũ Thị Thuyết

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

Phòng Điều dưỡng được Giám đốc thành lập ngày 16/12/2002, với nhân lực chỉ có 02 người do đồng chí Nguyễn Huy Sơn làm Trưởng phòng. Do việc đổi tên của Bệnh viện cùng với sự phát triển của hệ thống điều dưỡng bệnh viện, đòi hỏi công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh Phong nên năm 2006, Giám đốc ban hành Quyết định số 168/QĐ- BVPDLTWQL ngày 11/6/2006 về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của phòng Điều dưỡng, với nhân lực là 04 người. Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Tháng 12/2011, đồng chí Văn Đức Phong được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Điều dưỡng.

Phòng Điều Dưỡng

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Từ khi thành lập phòng Điều dưỡng luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được Bộ Y tế tặng Bằng khen và công nhận tập thể lao động xuất sắc các năm 2010, 2012, 2015 và Giám đốc khen thưởng, tặng Giấy khen nhiều năm liền.

 

THÔNG BÁO
THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ HOA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THƯ MỜI: Về việc tham gia nộp hồ sơ năng lực: Mua sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh lập

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0968 823 468
Email: [email protected]
http://bvphongdalieutwquynhlap.com

Chat hỗ trợ
Chat ngay

0968823468