DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 102 | Tất cả: 470,788
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Phòng kế hoạch - Tổng hợp

I. Tổ chức nhân sự

1. Trưởng phòng: Bác sĩ CKI - TTƯT Đậu Đức Tình.

2. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Phan Quốc Thịnh.

3. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Trần Văn Công.

4. Nhân lực phòng Kế hoạch tổng hợp gồm 8 đồng chí.

 Upload

Trưởng phòng - Bác sĩ CKI - TTƯT Đậu Đức Tình

Upload

Phó Trưởng phòng - Cử nhân Phan Quốc Thịnh

Upload

Phó Trưởng phòng - Cử nhân Trần Văn Công

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

Phòng Kế hoạch tổng hợp trước đây được gọi là bộ phận Y vụ, do đồng chí Nguyễn Văn Tứ làm Trưởng bộ phận (1957-1963), sau đến giai đoạn 1964-1971 do đồng chí Đặng Văn Thoảng làm Trưởng bộ phận rồi đồng chí Hoàng Đình Hiếu (1972-1980). Đến giai đoạn 1981-1996 được đổi tên thành Phòng Y vụ do bác sĩ Bùi Tiến Chính làm Trưởng phòng. Từ năm 1996 đến nay bác sĩ Đậu Đức Tình làm Trưởng phòng. Năm 2000 Phòng Y vụ được đổi tên là Phòng Kế hoạch tổng hợp theo Quyết định số 102/QĐ-GĐ ngày 30/12/2000 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công cán bộ, biên chế lao động của phòng Kế hoạch tổng hợp. Do yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, sự phát triển của bệnh viện nói chung và phòng Kế hoạch tổng hợp nói riêng nên năm 2016 Giám đốc ban hành Quyết định số 163/QĐ- BVPDLTWQL ngày 11/6/2006 quy định lại chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của phòng Kế hoạch tổng hợp. Từ khi được thành lập đến nay, phòng Kế hoạch tổng hợp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tổ chức xây dựng kế hoạch cho các khoa, phòng; đôn đốc kiểm tra sự thực hiện quy chế của các khoa, phòng và tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

Phòng kế hoạch - Tổng hợp

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm 2006,2007, 2010, 2012, 2014.

- Bộ Y tế công nhận tập thể lao động xuất sắc các năm 2007, 2010, 2012, 2014, 2015 và năm 2016.

- Giám đốc khen thưởng và công nhận tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

THÔNG BÁO
THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ HOA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT - VẬT TƯ TIÊU HAO

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THƯ MỜI: Về việc tham gia nộp hồ sơ năng lực: Mua sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh lập

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN: LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0968 823 468
Email: [email protected]
http://bvphongdalieutwquynhlap.com

Chat hỗ trợ
Chat ngay

0968823468